Realitní služby

Realitní služby


  • vyhledávání klienta
  • vyhledávání nemovitosti
  • odborné posouzení ceny nemovitostí
  • 3D scan,video prohlídky, fotostaging
  • inzerce v námi užívaných médiích
  • posouzení a odstranění právních vad, které brání prodeji (věcná břemena, zástavy, exekuce a jiná omezení, dále dědictví a restituce)
  • zajištění znaleckého posudku
  • a další