Právní služby

Právní služby


  • kupní smlouvy
  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • směnné smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • smlouvy o půjčce
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
  • dohody o převodu členských práv a povinností v družstvech
  • a další