Odměny

Odměny


7 na A4 WWW

Podmínky a pravidla pro získání odměny:

Tato pravidla stanovují základní podmínky účasti na akci – Odměna.

Pořadatelem akce je společnost Refiu servis s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 127/3, 60200, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94950

(dále jen „pořadatel“)

Subjekty, které se mohou účastnit akce jsou klienti pořadatele, kteří splní níže uvedené podmínky:

1. Klient uzavře se společností Refiu servis s.r.o. smlouvu o výhradním zastoupení při prodeji nemovitosti specifikované v této smlouvě v termínu od 1. 11. 2018 do 30.11. 2018.

2. V době trvání platnosti smlouvy o výhradním zastoupení dojde k převodu vlastnického práva nemovitosti viz. bod 1 zprostředkované společností Refiu servis s.r.o. .

3. Hodnota odměny je stanovena ve výši 10% z provize uvedené ve smlouvě o výhradním zastoupení viz. bod 1 společnosti Refiu servis s.r.o. bez DPH.

4. Klient si může vybrat z následujících odměn v hodnotě stanovené v bodě 3:

- zlaté investiční slitky                               

- poukaz na pohonné hmoty                   

- poukaz na nákup zájezdu                    

- poukaz na nákup elektroniky

- poukaz na nákup sportovních potřeb

- poukaz na nákup pneumatik

- poukaz na nákup potravin

- dárkový šek na charitativní účely

5. Pořadatel je povinen do 14-ti pracovních dnů od vzniku nároku na odměnu klienta informovat a ten je povinen do 14-ti pracovních dnů odměnu převzít v sídle společnosti.

6. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění (hotovosti) či jiné formě.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně prodloužit, aktualizovat, doplnit či předčasně ukončit.

8. Účastí na akci vyjadřuje klient svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je dodržovat.

9. Ochrana osobních údajů:

Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků akce Odměna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 (GDPR). Všechny získané osobní údaje účastníka akce Odměna budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb klientům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Klient uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Klient má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze. Učiní tak e-mailem na adresu: [email protected]